Αυτομόρφωση

Σε μια προσπάθεια συλλογικής αυτομόρφωσης σε σχέση με την πατριαρχία, το έμφυλο ζήτημα, τα γυναικεία κινήματα αλλά και συνολικά τα κινήματα ενάντια στην πατριαρχία συγκεντρώσαμε μέσα στα χρόνια κάποιο υλικό, το οποίο επιδιώκουμε να εξαντλούμε και να ανανεώνουμε διαρκώς.

Έχει μεγάλη σημασία να διαβάζουμε, ως αναρχικές, να μαθαίνουμε και να εξάγουμε συμπεράσματα προκειμένου να εφοδιαζόμαστε και να μπορούμε να συνεισφέρουμε προκειμένου το αναρχικό κίνημα να εξελίσσεται, να πηγαίνει μπροστά και να μπορεί να δίνει διεξοδικές λύσεις και επαναστατικές προοπτικές.

Έτσι επιλέξαμε σε αυτή την ενότητα του blog μας να παρέχουμε την πληροφορία που έχουμε συλλέξει συλλογικά προκειμένου να είναι προσβάσιμη και διαθέσιμη σε όλους.

Βιβλιογραφία

Αρχειακό υλικό

Φιλμογραφία